کلاهبرداران در حال پخش سخنان مایکل بلومبرگ

مایکل بلومبرگ BTC Giveaway در 14 ماه مه ، حداقل دو واقعه چنین اتفاق افتاد که تقریباً 60 هزار مخاطب مشترک داشتند. کلاهبرداران از بینندگان خواستند که بین 0.1 BTC و 250 BTC را به آدرس Bitcoin فیلم ارسال کنند ، وعده داده اند که ارزش خود را دو برابر کنند. این کانال ادعا کرده

ادامه مطلب