صندوق بین المللی میلیاردها دلاررا به کشورها ارسال می کند

انتقال دلار به کشور های وابسته به آمریکا رادیو عمومی ملی (NPR) در 21 آوریل فاش کرد که بانک مرکزی فدرال رزرو میلیاردها دلار به ملت های نیازمند می فرستد. براساس این گزارش ، ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی 14 خط مبادله افتتاح کرد که اینها پردازنده های پرداخت فوری برای موسسات بین المللی هستند

ادامه مطلب