صرافی binance به مدت 4 ساعت از دسترس خارج خواهد شد

آپدیت binance به گزارش سایت binance به علت آپدیت سیستم از ساعت 6 صبح 25 آپریل به وقت ایران، از دسترس خارج خواهد شد. هنگام این آپدیت کلیه واریزی ها و برداشت ها و ترید ها به حالت معلق در خواهد آمد. آپدیت های این صرافی برای حفظ امنیت و کارایی بهینه تر برای کاربران

ادامه مطلب