غیرقانونی بودن در مالکیت طلا؟

آیا طلا ایمن است؟ دولت ها ممکن است مالکیت طلا را برای افراد خصوصی غیرقانونی کنند کراسپین ادی ، مدیر صندوق های hedge مستقر در لندن ، در نامه ای که روز چهارشنبه توسط بلومبرگ مشاهده می شود ، ممکن است مالکیت طلای خصوصی را غیرقانونی کند. به نقل از این خبرنامه: جای تعجب نیست

ادامه مطلب