تحلیلگران به فکر صفر شدن بیت کوین بودند ولی نفت صفر شد

روز دوشنبه بازارهای جهانی یک روز تاریخی داشتند ، زیرا قیمت نفت زیر صفر افت کرد و روز را با بسته شدن منفی 36 دلار در هر بشکه نفت خام بسته کرد. سقوط نفت زیر صفر هیچگاه در طول زندگی کسی رخ نداده است و اقتصاددانان در سراسر جهان نسبت به آینده سیستم مالی جهان

ادامه مطلب