آیا Tangle زنده خواهد ماند؟

از سال 2019 ، IOTA در بازاریابی خود کمتر غریب است. هنوز تغییر به نقاط عطف و اهداف عملی تر ، مسائل کلی پروژه را حل نمی کند. نکات کلیدی IOTA در خطر از بین رفتن پول نقد است ، که با تنش بین بنیانگذاران و عدم استفاده از موارد استفاده تجاری از Tangle ،

ادامه مطلب