بازارهای کریپتوکارنسی منتقل شده اقدامات نظارتی

کریپتوکارنسی و اخبار نظارتی بانک مرکزی فدرال رزرو دالاس مقاله ای را منتشر کرده است که نشان می دهد چگونه بازارهای رمزنگاری تحت تأثیر اقدامات نظارتی کریپتو قرار دارند. این تحقیق همچنین تعیین می کند که آیا مقامات محدوده ای برای اثرگذاری تنظیم رمزنگاری دارند یا خیر. تأثیرگذاری بر بازارها و قیمتهای Cryptocurrency هفته گذشته

ادامه مطلب