سرمایه گذاران مواظب روند صعودی ATOM باشند

به دنبال اقدام قیمت آن ، سرمایه گذاران خرده فروشی در مورد Cosmos به شدت افزایش پیدا کرده اند. ATOM در سه روز گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است و به اوج خود رسیده است. با وجود صعودهای اخیر ، معیارهای زنجیره ای و فنی نشان می دهند که روند عقب نشینی در

ادامه مطلب