سکوی معاملات CFD با اهرم 1: 500

همه معاملات را بطور خودکار پر می کند این شرکت کلیه معاملات را بطور خودکار و بدون مداخله میز کار انجام می دهد. معامله گران می توانند در هر زمان و موقعیتهایی را وارد و منحل کنند. حداکثر مقدار سفارشات آزاد که کاربران می توانند در حساب های خود داشته باشند شامل 200 تجارت آزاد

ادامه مطلب