آیا یک اتاق یوان دیجیتال وجود دارد؟

ابتکار عمل چین سیاست های پولی بی سابقه ای ، تسلط دلار را در معرض خطر قرار داده است. در همین زمان ، چین با ابتکار عمل یوان دیجیتال خود در حال پیشروی است. نکات کلیدی چین در حال راه اندازی یک مرحله آزمایش برای ارز دیجیتال خود است ، و این یک آغاز رسمی

ادامه مطلب