G20 در حال تنظیم قوانینی برای تبلیغاتی مانند Cryptocurrency Facebook Libra است

در پاسخ به تماس G20،هیئت پایداری مالی (FSB)  10 توصیه “سطح بالا” را ارائه داده است که یک چارچوب نظارتی برای stablecoins ایجاد می کند. G20  قوانین بین المللی Stablecoins را تنظیم می کند کشور میزبان عربستان سعودی اعلام کرد که وزرای دارایی G20 و فرمانداران بانک مرکزی روز چهارشنبه با حضور در ریاست جمهوری G20

ادامه مطلب