چرا بانک های مرکزی ارز های دیجیتالی را قبول می کنند؟

شکل های دیجیتالی پول یا همان ارز های دیجیتالی، در حال مورد قبول واقع شدن هستند. این امر با افزایش محدودیت های اخیر ناشی از COVID-19 سرعت می گیرد. وقتی ارزهای دیجیتالی در ابتدا به بازار آمدند، همه چیز تا حدی عجیب به نظر می رسید.

ادامه مطلب