برای عضویت در بخش حساب کاربری و پشتیبانی، بخش نام و نام خانوادگی و تلفن همراه را پر کرده و بر روی ثبت نام کلیک کنید

یک کد 6 رقمی به تلفن همراه شما ارسال می شود و بایستی آن را در کادر مربوطه وارد کنید

سپس از شما درخواست می شود یک رمز عبور برای خود تعریف کنید

در آخر به صورت اتوماتیک به بخش حساب کاربری انتقال خواهید یافت