جدیدترین اخبار مربوط به قرارداد های بدون ریسک

1400/03/28 : 

  • سود قرارداد ها به لیست جدید آپدیت شد. همچنین کاربران قدیمی سایت می توانند تا 1 تیر ماه با ثبت قرارداد جدید 2 ساله سود جدول 3 ساله را دریافت کنند

1400/03/21 : 

  • کلیه سود های کاربران جدید که بعد از تاریخ 25 خرداد اقدام به ثبت قرارداد و شارژ کنند، با سود های جدید محاسبه می شود و در جهت یکپارچه شدن سیستم برای هیچ کاربری امکان استفاده از سود های قبلی نخواهد بود.
  • در سود های جدید میزان سود ها کاهش خواهد یافت.

1400/02/15 :

  • کاربرانی که قبلا قراداد ثبت کرده باشند و قرارداد فعال داشته باشند، برای قرارداد های جدید که بالای 150 میلیون تومان باشد برای هر 50 میلیون تومان 500 هزار تومان سود بیشتر تعلق می گیرد.

1400/01/10 :

  • تغییر نحوه ثبت سفته برای قرارداد ها
  • از این تاریخ به بعد کلیه کاربران که ورودی جدید ثبت می کنند بایستی سفته را خودشان تهیه کنند.

1399/10/27 :

  • عدم امکان ثبت قرارداد جدید تا 10 روز از تاریخ 27 دی ماه

1399/07/03 :

  • از این تاریخ فقط قرارداد های 50 و 100 و 150 و 200 و بالاتر امکان ثبت دارند و به صورت پله ای 50 میلیونی می توانند افزایش داشته باشند.

1399/03/20 :

  • امکان ثبت قرارداد به صورت تتر و ترون و همچنین اتریوم فراهم شد.
0
تعداد کاربران ورودی (هر یک هفته بروزرسانی می شود)
0
تعداد کاربران که بیشتر از یکبار سفارش ثبت کرده اند

لیست سود های فعلی تا تاریخ 25 خرداد 1400 :

 
میزان قرارداد به تومانسود ماهیانه 1 سالسود ماهیانه 2 سالسود ماهیانه 3 سالنوع ضمانتوضعیت
50.000.0002.000.0002.800.0003.300.000سفته و قراردادغیر فعال
100.000.0004.000.0006.300.0006.800.000سفته و قراردادغیر فعال
150.000.0006.000.0009.800.00010.300.000سفته و قراردادغیر فعال
200.000.0008.000.00016.000.00016.500.000سفته و قراردادغیر فعال
250.000.00010.000.00020.500.00021.000.000سفته و قراردادغیر فعال
300.000.00012.000.00025.900.00026.400.000سفته و قراردادغیر فعال
350.000.00014.000.00029.000.00029.700.000سفته و قراردادغیر فعال
400.000.00016.000.00032.000.00033.000.000سفته و قراردادغیر فعال
450.000.00018.000.00035.300.00036.300.000سفته و قراردادغیر فعال
500.000.00020.000.00038.600.00039.600.000سفته و قراردادغیر فعال
1.000.000.00040.000.00079.000.00081.000.000سفته و قراردادغیر فعال
2.000.000.00080.000.000162.000.000165.000.000سفته و قراردادغیر فعال

لیست سود های جدید بعد از تاریخ 25 خرداد 1400 :

 
میزان قرارداد به تومانسود ماهیانه 1 سالسود ماهیانه 2 سالسود ماهیانه 3 سالنوع ضمانتوضعیت
50.000.0001.250.0002.000.0002.700.000سفته و قراردادفعال شده است
100.000.0002.670.0004.300.0005.600.000سفته و قراردادفعال شده است
150.000.0004.250.0006.750.0008.600.000سفته و قراردادفعال شده است
200.000.0006.000.0009.300.00011.800.000سفته و قراردادفعال شده است
250.000.0007.900.00012.000.00015.200.000سفته و قراردادفعال شده است
300.000.00010.000.00015.000.00018.700.000سفته و قراردادفعال شده است
350.000.00011.250.00017.000.00021.500.000سفته و قراردادفعال شده است
400.000.00012.500.00019.000.00024.000.000سفته و قراردادفعال شده است
450.000.00013.750.00021.000.00027.000.000سفته و قراردادفعال شده است
500.000.00015.000.00023.000.00030.000.000سفته و قراردادفعال شده است
1.000.000.00032.000.00048.000.00062.000.000سفته و قراردادفعال شده است
2.000.000.00066.000.000100.000.000130.000.000سفته و قراردادفعال شده است

 

روزشمار پایان سود های فعلی و اعمال سود های جدید
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، مربوط به آسیک بوتز می باشد