افزایش قیمت بیت کوین و روند اصلی کاهش BTC

افزایش بیت کوین کاهش BTC پیش از نیمه نهایی بیت کوین ، همه روندهای اصلی پیرامون رمزنگاری برتر مثبت به نظر می رسد. بیش از یک ماه است که جامعه رمزنگاری جهانی در مورد رویداد نیمه نهایی بیت کوین با شلوغی عالی صحبت می کند. با این حال ، به دلیل رکود اقتصادی که در

ادامه مطلب